JOSHUA von UEXKULL

                                 Pastry Stalls
Oil on Board
30x40cm

© Joshua von Uexkull
2024